RÖFIX 510 Krečno-cementni temeljni malter


Rofix >>

Područja primene

Temeljni malter za unutrašnje zidove ,plafone i fasade sa malim opterećenjem vlagom.
Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, krečnjak, kao i za hrapavi beton..
Ne koristiti u podnožju fasade.
Temeljna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke, silkatne, silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole.
Mineralni građ.materijal po prilogu A ekološkog priručnika mjera za stimuliranje stanogradnje

Osobine :

  • Visoka izdašnost
  • Odlična obrada

Sastav : 

  • Kreč
  • Cement
  • Dodaci za poboljšanje osobina prerade.
  • Bez dodatnih disperzivnih delova.
  • Visokokvalitetan lomljeni krečnjak
  • Lagani dodatak (mineralni)


 

Nazad